https://کارت%20آگهی
https://کارت%20آگهی

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با کارت آگهی صحبت کنید.

تیم‌های فنی ما در آدرس زیر اقامت دارند، ولی متأسفانه توان میزبانی مراجعان حضوری را نداریم.

آدرس : یزد ، بلوار بسیج ، ساختمان کارت آگهی

شماره تماس پشتیبانی: 03536226093